ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರ- ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಮೇ 5, 2023- ಆಚರೆಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಪುಷ್ಕರ ಎಂಬ ಪದವು ಪುಷ್ (ಪುಷ್ಟಿ) ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು “ಕರ” ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಪುಷ್ಕರವು ಪೋಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ ಎಂದರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪುಷ್ಕರ ನವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪುಷ್ಕರಾಂಶ ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರ ನವಾಂಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

( ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 12-14 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವ ಪುಷ್ಕರಾಂಶ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ)

ಪುಷ್ಕರವು ವೈದಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಕರವು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ (ಬೃಹಸ್ಪತಿ) ಸಂಕ್ರಮಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರವು ಗುರುವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆದಿ ಪುಷ್ಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ಏಪ್ರಿಲ್ 22, ಮೇ 5 2023) ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯ ಕೊನೆಯ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಪುಷ್ಕರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. (ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 2024 ರಿಂದ ಮೇ 1 2024) ಕೆಲವು ಪಂಚಾಂಗಗಳು ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರವು 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ., ಆದರೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮೇ 1 2024 ರಂದು ಮಾತ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕೆ 12 ದಿನಗಳು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಚಲಿಸಲು 12 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ (ಡಿ 9 ಚಾರ್ಟ್) ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೋತ್ತಮ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯಾಗಿ, ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರವನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪುಷ್ಕರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಕಾಲಪುರುಷನ ಶಿರವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ.

ಪುಷ್ಕರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ನದಿಗಳು
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಯ ಪುಷ್ಕರ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಗುರುವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಕರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.


ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು (ಬೃಹಸ್ಪತಿ) ದೇವಗುರುವಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ದೈವತ್ವ, ಸಂತತಿ, ಗೃಹಶಾಂತಿ, ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಷ್ಕರ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾರಕವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಮಂಡಲುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ . ಪುಷ್ಕರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಪುಷ್ಕರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಯನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನವು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಘೋರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪುಷ್ಕರ ಜಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ಪುಷ್ಕರದ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪುಷ್ಕರ ವಿಧಿ (ಆಚಾರಗಳು)
ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಪುಷ್ಕರ ವಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಷ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು, ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನ, ಪುಷ್ಕರ ವಾಸ (ತಂಗುವುದು), ಪುಷ್ಕರ ದರ್ಶನ, ಶಿರೋಮುಂಡನ (ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು) ), ಉಪವಾಸ, ಪುಷ್ಕರ ಪಿತೃ ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ದಾನ.

ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನ
ನಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಮಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನಾನ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪುಷ್ಕರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ (ನದಿ) ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ಪುಷ್ಕರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹಾ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥ (ನದಿ), ತೀರ್ಥರಾಜ (ಪುಷ್ಕರ), ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಋಷಿಗಳು, ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. (ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ).

ಮಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ:

ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯಮಟ್ಟ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪುಷ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಜಪ 100 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರದ ಜಪ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪುಷ್ಕರದ 12 ದಿವಸಗಳನ್ನೂ ಮಂತ್ರಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ, ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಂತ್ರಮೂಲಕ ಅರ್ಘ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. . ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ 10000 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು 10 ಲಕ್ಷ ಜಪಗಳ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರ ಪಿತೃ ಕರ್ಮ
ಪಿತೃ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪಿತೃ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮುಂತಾದ ಪಿತೃ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ (ಶ್ರೀರಾಮ), ಪರಶುರಾಮರು ಸಹ ಪಿತೃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು, ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಿತೃ ಯಜ್ಞದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. ಎಲ್ಲಾ ಮೃತರಿಗೆ (ಸರ್ವ ಪಿತೃ) ಪುಷ್ಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೀರ್ಥ ಶ್ರಾದ್ಧದಂತೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನು ದೈವಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜೀವ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರಿಯಲು ಪುಷ್ಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಹಾನ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರವು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ದ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಗುರುಮಂಡಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: