Atmananda lahari

Monthly Archives: March 2020


JUPITER TRANSIT TO MAKARA- IMPACT ON INDIA


SRI GURUBHYO NAMAH Before writing on the results of Jupiter transit to Makara, I must say that I am not an astrologer by profession and it is only my academic interest which made me study this subject for more than…

Read More

ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಹಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎಸೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾನು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನಿಗೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಜೀವವೂ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬ…

Read More