Atmananda lahari

Monthly Archives: July 2021


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಉಪಾಸನಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೃತಿ ( ಕನ್ನಡ- ತೆಲುಗು) ಪರಿಚಯ


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಉಪಾಸನಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೃತಿಯು ಶೀಘ್ರವೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯದ PDF ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ PDF ಸಹಾ ಇದ್ದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.     INTRODUCTION TO DURGA UPASANA CHANDRIKA FOR BLOG…

Read More

Durga Saptashati: Dyana shloka for Chapter 1- Written by Madhavi Yadavalli


Om Shri Gurubho namah Om shri matre namah dhyānaṃ Om khaḍgaṃ chakragadēṣucāpa parighā gūlaṃ bhuśuṇḍīṃ śiraḥ śaṃṅkhaṃ sandadhatīṃ karaistrinayanāṃ sarvāṃṅgabhūṣāvṛtām । nīlāśmadyuti-māsya-pāda-daśakāṃ sēvē mahākāḻikāṃ॥ yāṃ hasta sapithe harau kamalajo hanthum madhum kaitabham //

Read More