Atmananda lahari

Category: LALITA TRISHATI KANNADA EXPLANATION


ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ 2; Sri Lalita Trishati Part 2 – Explanation in Kannada


Read More

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ1 ; Sri Lalita Trishati Part 1- Explanation in Kannada


                    ಶ್ರೀ  ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಅತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು…

Read More