Atmananda lahari

Archives


DURGA SAPTASHATI CORRECT TEXT FROM DURGA MAHODADHI PRINTED IN 1917- FIRST CHAPTER- RELIEVES MENTAL STRESS, FEAR & worries


SRI GURUBHYO NAMAH This is my honest effort to provide the correct text ( PATHA) for all 13 chapters of Sri Durga Saptashati from the original manuscript of Sri Krishna Sharma of Samantavatikapura which was printed in 1917 by Sri…

Read More

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ/ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ/ ಚಂಡೀ ಪಾಠ – ಪಾರಾಯಣ ವಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಓದುಗರೊಬ್ಬರು, ಪಾರಾಯಣದ ಅಂಗಗಳು, ಓದುವ ಕ್ರಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವೇ ಈ ಲೇಖನ. ಇದು ಇಂತಹ…

Read More