Atmananda lahari

Monthly Archives: April 2022


“ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುದ್ಧಿ” ಕಾರ್ಯಾಗಾರ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಸಂಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ 68 ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವರ್ಣಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು…

Read More

SAMSKARA SHUDDHI-ONLINE WORKSHOP


SRI GURUBHYO NAMAH Swami Satyasangananda Saraswati while explaining Soundarya Lahari verse 68, said that this mantra is capable of purifying our samskaras and thus helps us explore the positive side of life. In fact it brings in transformation in us….

Read More