GENERAL INFO

SOLAR ECLIPCE- SHRUTI, SMRUTI AND MODERN SCIENCE-EXPLANATION IN KANNADA & ENGLISH


Sri Gurubhyo namah Sri Paramagurubhyo namah Sri parameShthi GurubhyO namah Shanta Vimala Prakasha, Atma, Guha, Chid Yogasya Sri Paranandadi sadguron namamayaham punah punah Rv 1-84-15 SPEKS ABOUT SUN SEEN IN THE NIGHT AS HIS REFLECTON IN MOON 2-33-1  Speaks about requesting Rudra not to make us suffer without the light of the Sun. 5-40- 5… Continue reading SOLAR ECLIPCE- SHRUTI, SMRUTI AND MODERN SCIENCE-EXPLANATION IN KANNADA & ENGLISH

GENERAL INFO

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ… Continue reading ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

GENERAL INFO

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೀರಭದ್ರೋ ಮಹಾಶೂರೋ ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಾವತಾರಕಃ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಶ್ಚ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಭೀಮನೇತ್ರೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 1 ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೋ ಭೂತನಾಥಃ ಖಡ್ಗಹಸ್ತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರ ವಿಭಂಜನಃ        2 ಭದ್ರಕಾಳಿಪತಿ ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣಾನ್ವಿತಃ ಭಾನುದಂತ ಭಿದುಗ್ರಶ್ಚ ಭಗವಾನ್… Continue reading ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

GENERAL INFO

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು – ಶಬ್ಧಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವುದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಐದನೆಯ ವೇದ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಥಾನಕಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪುರಾಣಗಳು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ, ವೇದ ಪಂಡಿತರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.… Continue reading ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು – ಶಬ್ಧಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ

GENERAL INFO

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalambam Stotra- ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ


SRI GURUBHYO NAMAH Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba stotra composed by Sri Shankara Bhagavatpadacharya. PDF file of Sanskrit lyrics and Youtube Video link is provided below. SRI LAKSHMINARASIMHA KARAVALAMBALA-SANS ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ಕೃತ ಶ್ರೀ  ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ- ಕನ್ನಡ   ಫ಼ೈಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Lakshi Narasimha Karavalambana Stotra -Kan https://www.youtube.com/watch?v=cxMoiTqQ1fw