Atmananda lahari

Monthly Archives: January 2020


Rathasaptami- What Puranas say


SRI GURUBHYO NAMAH We all know that Magha Shukla Saptami is called ratha Saptami and Puranas say that is the best day to worship the Sun God. All our rituals in the name of different Gods & Goddesses have aimed…

Read More

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕಿಯ ಶ್ಲೋಕ


ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ, ಸಪ್ತಶತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಪ್ತಶತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಈ ಪೈಕಿ “ ರೋಗಾನ ಶೇಷಾನ” ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ…

Read More