Atmananda lahari

Archives


ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು – ಶಬ್ಧಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವುದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಐದನೆಯ ವೇದ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಥಾನಕಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ…

Read More