Atmananda lahari

Archives


ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ: ವಾರಾಹೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯನಾಮಾವಳಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವರು  ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹವು ದಂಡನಾಥ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಣಿಯರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾಸುರನ ವಧೆಗೆ ಹೊರಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀಯ ಹನ್ನೆರಡು ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು , ಶ್ಯಾಮಲೆಯ 16…

Read More

Lalitopakhyana: Varahi, Shyamala & Lalita Namavali


Shri GurubhyO namah Shri ParamaGurubhyO namah  Shri ParamEsHtHi GurubhyO namah On the request of sage Agastya, Sri Hayagreeva discloses the Dwadasha ( 12) Names of Sri Varahi, Shodhasha (16) Names of Sri Shaymala and Panchavimshati ( 25) Names of Sri…

Read More