Atmananda lahari

Archives


7 Meanings to Sri Vidya Panchadashi Mantra: 6th meaning – “SARVA RAHASYARTHA”


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PAAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARAMESTHI GURUBHYO NAMAH 103 to 107 slokas in Varivasya Rahasya and 69 to 72 Slokas in second part , Mantra Sanketa in Yogini Hrudaya explains the Sarva Rahasyartha or Secret meaning of…

Read More

7 Meanings to Sri Vidya Panchadashi Mantra: 3rd meaning – “SAMPRADAYARTHA”


OM SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMAGURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMAH Verses 74 to 81 in Second chapter of Varivasya rahasya gives the sampradayartha for sri vidya panchadasi mantra. This Vidya, having the letters Ha, Ka, Ra, Sa and La…

Read More