Atmananda lahari

Archives


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 1-15 ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ   ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡದೆ, ಸನತ್ಕುಮಾರರು, ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ, ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವತೆಯರ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ಕನ್ನಡ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ…

Read More

ಶಾಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ : ಶ್ರೀ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡಂತೆ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ  ಸರಸ್ವ​ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಾಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು  ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಮೊದಲ…

Read More