Atmananda lahari

Archives


ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ: ವಾರಾಹೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯನಾಮಾವಳಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವರು  ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹವು ದಂಡನಾಥ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಣಿಯರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾಸುರನ ವಧೆಗೆ ಹೊರಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀಯ ಹನ್ನೆರಡು ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು , ಶ್ಯಾಮಲೆಯ 16…

Read More

ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ : ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಯೂಟ್ಯುಬ್ ಕೊಂಡಿಗಳು


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯನದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುಮಂಡಲದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಯೂಟ್ಯುಬ್ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲಿತ ಸ್ತವರಾಜ ಜಪ ಲಲಿತ ಸ್ತವರಾಜ ಜಪ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಭಾಗ…

Read More