Atmananda lahari

Archives


ವಾಮಕೇಶ್ವರ ತಂತ್ರದ ಷೋಡಶೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಷೋಡಶೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ / ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಸಹಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವಾಮಕೇಶ್ವರ ತಂತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಫಲಶೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಕೀಟವತ್ಪ್ರಪಲಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ…

Read More

Shodashi Sahasranama stotra from Vamakesvara Tantra


SRI GURUNHYO NAMAH SRI PARAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARA,MESHTHI GURUBHYO NAMAH Here is the Pdf file of Shodashi Sahasranama stotra  from Vamakesvara tantra. This is also called Sri Tripurasundari Sahasranama Stotra. The text reads that ISVARA conveys this Sahasranama Stotra…

Read More