Atmananda lahari

Archives


ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ – ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ವಿವರಣೆ -ಭಾಗ 1


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಚನೆ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕ. ಇದು ಕೇವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುಳನ್ನೇ…

Read More