Atmananda lahari

Archives


ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ- ವಿವಾಹಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತ-DHANURMASA IMPORTANCE- KATYAYANI VRATA FOR MARRIAGE


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತದ ವಿವರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಜತೆಗೆ, ಈ ವ್ರತದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗಾ ಸ್ತ್ರೋತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯ pdf ಫ಼ೈಲ್ ಸಹಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ

Read More