Blog

Welcome to the “INFINITY”

  • SRIVIDYA MAHA SAMSTHANA

    May 24, 2022 by

    I have expalined in detail, our SRIVIDYA GURU PARAMPARA in this blog on a page ” GURU PARAMPARA”. The parampara dates back to 650 years beginning from Sri Vidyaranya Swami. It is seen that the parampara had Sanyasi, Avadhuta and… Read more

  • “ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುದ್ಧಿ” ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

    April 24, 2022 by

    ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಸಂಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ 68 ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವರ್ಣಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: