ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ 1 : ರಾಶಿಚಕ್ರ Astrology lesson # 1 in Kannada: Zodiac


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕನ್ನಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್  ಼್ವಿೊೂಡಿಯೋ ವಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ( ನೋಟ್ಸ್) ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನ ವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ/ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವ ಭಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವವರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ  online ಮೂಲಕ ಸಂವಾದಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

https://atmanandanatha.com/2020/07/22/astrology-lesson-no-1-zodiac/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: