Atmananda lahari

Monthly Archives: June 2020


ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ


ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ, ದೇವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮ ರೂಪಗಳೂ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣಿ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಯ ವಿವಿಧ…

Read More

SRI VARAHI KAVACHA, ASHTOTTARA & SAHASRANAMA STOTRA – WITH INTRODUCTION


Sri Gurubhyo namah Sri Parama Gurubhyo namah Sri Parameshthi Gurubhyo namah Shanta Vimala Prakasha, Atma, Guha Chid Yogasya Sri Paranandadi Sadguroon Namamaham Punah Punah For ardent Sri Vidya upasakas all the names and forms of divine are nothing but the…

Read More