ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳೀ


ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ  ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳೀ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ  ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳೀ ಪಾಠ ಸಹಾ ಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ  ಸ್ತೋತ್ರ  ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳೀ ಪಾಠವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ  PDF ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ, ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಸಹಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠವನ್ನು ಸಹಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ:

bhadrakali ashtotthara stotram

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾವಳೀ:

Bhadrakali ashtottra namavali

Youtube links:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: